Kutatási témánk

image

Projektünk elméleti és kísérletes módszereket kombinálva azt vizsgálja, hogy a jelentéskifejezés nyelvtani eszközei, a kontextus, és az intonáció hogyan működnek együtt a minden, kevés, vagy három szavakhoz hasonló mennyiségjelölőket (ún. kvantorokat) tartalmazó mondatok értelmezésében, és gyakori többértelműségében. A magyar nyelv kiemelt terepe a vizsgálatainknak: a kvantorok értelmezési lehetőségeire valamint a mondatkontextusra a magyar szórendjében és intonációjában is fokozottan érzékeny.

A kutatócsoport jelenlegi tagjai

Jelenleg zajló nyelvészeti kísérleteink