Selected papers and talks

image

2011-2012

Surányi, Balázs, Katalin Mády, Mátyás Gerőcs, Krisztián Tronka, Anna Babarczy. 2011. Division of Labor Between Linguistic Subsystems in the Expression of Quantifier Scope. World Science Forum, 17-19 November 2012, Budapest. (poszter)

Gerőcs, Mátyás, Anna Babarczy, Balázs Surányi. 2011. Pragmatic versus semantic exhaustivity in focus. NDLP 2012, Lodz. (előadás)

Gerőcs Mátyás. 2011. Alany­tárgy aszimmetria az óvodáskorú gyermekek hatókör­ interpretációjában. LingDok 15 (Nyelvészdoktoranduszok 15. Országos Konferenciája), 17-18 November 2011. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. (előadás)

É. Kiss, Katalin, Mátyás Gerőcs, Tamás Zétényi. 2012. The linguistic roots of multiplication. Department of Cognitive Science, CEU, Budapest. 4 April 2012. (előadás, együttműködés É. Kiss Katalinnal és Zétényi Tamással)

Tánczos, Orsolya, Balázs Surányi. 2011. Iterated syntax and focus in Udmurt. Workshop on Uralic and Scandinavian, University of Lund. 26 August 2011. (előadás)

Hartmann, Jutta, Veronika Hegedűs, Balázs Surányi. 2011. Pseudoclefts in Hungarian and German. 10th International Conference on the Structure of Hungarian, University of Lund. 27 August 2011. (előadás, együttműködés Jutta Hartmannal és Hegedűs Veronikával)

Surányi, Balázs. 2011. Structural government effects in Hungarian locative incorporation. Explorations in Syntactic Government and Subcategorisation, Cambridge (UK), 31 August–3 September 2011. (előadás)

Surányi, Balázs. 2011. Locative pseudo-incorporation: The split vP in Hungarian. Aspect Seminar, Lundi Egyetem, 2011. november 23. (meghívott előadás)

Surányi, Balázs. 2012. On the configurationality of argument positions in Hungarian. Workshop on Argument Structure, Debreceni Tudományegyetem. 2012. május 25-27. (meghívott előadás)

Surányi, Balázs. 2012. Információszerkezet és prozódia pre-verbális kvantorokat tartalmazó mondatokban. Piliscsabai Nyelvészkör, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2012. március 30. (kollokvium)

Mády, Katalin. 2011. Does low informational weight require deaccentuation in Hungarian? 4th Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis. 1-3 September 2011, Budapest. (előadás)

Mády, Katalin. 2012. Prosodic cues of focus marking in Hungarian: do they exist? MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012. április 17. (előadás)

Mády, Katalin. 2012. Deaccentuation in Hungarian, and its logical background. Speech Prosody 2012, Shanghai. 22-25 May 2012. (előadás)

Surányi, Balázs. 2011. An interface account of identificational focus movement. Laczkó, Tibor, and Catherine Ringen (eds.) Approaches to Hungarian 12. Amsterdam: John Benjamins. 163–208.

Surányi, Balázs. 2011. A szintaktikailag jelöletlen fókusz pragmatikája. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIII. Új Irányok és Eredmények a Mondattani Kutatásban. 281-313.

Mády, Katalin. 2012. Deaccentuation in Hungarian, and its logical background. Proceedings of the 6th International Conference on Speech Prosody, 4 oldal. Shanghai: Tongji University Press. (előadás)

Benus, Stefan, Katalin Mády. 2012. Stress and phonemic length in the perception of Slovak vowels. Speech Prosody 2012, Shanghai. 22-25 May 2012. (előadás, együttműködés Stefan Benussal)

Babarczy, Anna. 2012. Can the comprehension of abstract language be rooted in sensory experiences? CEU Department of Cognitive Science, Departmental Colloquium. 2012. március 14. (előadás)

Surányi, Balázs (szerk.) 2011. Acta Linguistica Hungarica 58 (3). (vendégszerkesztő)

Surányi, Balázs. 2011. Syntax and its Interfaces: Transformational Generative Perspectives. (Guest editor’s note) Acta Linguistica Hungarica 58(3): 197-201.

Surányi, Balázs, Diana Varga (szerk.) 2012. Proceedings of the First Central European Conference in Linguistics for postgraduate Students (CECIL’S 1). Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba. (ISBN 978-963-308-054-2)

Benus, Stefan, Katalin Mády. 2012. Stress and phonemic length in the perception of Slovak vowels. Proceedings of the 6th International Conference on Speech Prosody. Shanghai: Tongji University Press. 4 old. (együttműködés Stefan Benussal)

2012-2013

Surányi Balázs, Gerőcs Mátyás, Babarczy Anna, Fekete István. 2013. Exhaustivity in focus: Experimental evidence from Hungarian. Linguistic Evidence – Berlin Special, Humboldt University (Németország), 2013. ápr. 4-6. (előadás)

Gerőcs Mátyás, Fekete István, Babarczy Anna, Surányi Balázs. 2013. The exhaustivity effect in focus. Olomouc Linguistics Colloquium 2013 (OLINCO 2013), Olmützi Egyetem (Csehország) (előadás) 2013. június 6.

Surányi Balázs, Hegedűs Veronika. 2013. Dichotomies in secondary predication: A view from complex predicates in Hungarian. Secondary Predication in Formal Frameworks Workshop, Utrecht University (Hollandia), 2013. május 27. (előadás, együttműködés)

Surányi Balázs. 2013 A szabad szórendről. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2013. május 14. (előadás)

Fekete István, Gerőcs Mátyás, Babarczy Anna, Surányi Balázs. 2013 Logical and pragmatic meaning in the interpretation of connectives: Scalar implicatures and ‘shallow’ processing. Olomouc Linguistics Colloquium 2013 (OLINCO 2013), Olmützi Egyetem (Csehország) 2013. június 7.

Gerőcs Mátyás, Pintér Lilla. 2013. How do Hungarian preschoolers interpret number words? ConSOLE 21, Potsdami Egyetem. 2013 január 8. (előadás, együttműködés Pintér Lillával)

Ishihara, Shinichiro, Susanne Genzel, Sara Myrberg, Fabian Schubö, Balázs Surányi, Ádám Szalontai. 2012. The prosodic realization of broad and narrow focus in Hungarian. Goethe Universitaet Frankfurt, 2012. július 27. (meghívott előadás, együttműködés Shinichiro Ishiharával, Susanne Genzellel, Sara Myrberggel, Fabian Schubövel, és Szalontai Ádámmal)

Genzel, Susanne, Shinichiro Ishihara, Sara Myrberg, Fabian Schubö, Balázs Surányi, Ádám Szalontai. 2012. The prosodic realization of broad and narrow focus in Hungarian. Tone and Intonation in Europe 6 (TIE6), University of Oxford (szerzők nevei ábácé-sorrendben)

Susanne Genzel, Shinichiro Ishihara, Sara Myrberg, Fabian Schubö, Balázs Surányi, and Ádám Szalontai. 2013 The prosodic realization of broad and narrow focus in Hungarian. Prosody and Information Status in Typological Perspective Workshop. DGFS 35 (35th Annual Conference of the German Linguistics Society), Uni. Potsdam (Németroszág), 2013. marc. 12-15. (szerzők ábécé-sorrendben) (előadás)

Mády, Katalin. 2012. A fókusz prozódiája a magyarban. Előadás a Beszéd, adatbázis, kutatások műhelykonfrencián. MTA NyTI. 2012. szept. 15. (előadás)

Mády, Katalin, Reichel, U. & Benus, S. 2013. Accentual phrase in languages with fixed word stress: a study on Hungarian and Slovak. Proc. Advancing Prosodic Transcription for Spoken Language Science and Technology II, 6th Conference on Phonetics and Phonology in Iberia, Lisbon. (előadás, együttműködés Stefan Benussal és Uwe Reichellel)

Mády, Katalin, Beáta Gyuris. 2012. Low phrase-initial boundary tone in Hungarian exclamatives. Advancing Prosodic Transcription for Spoken Language Science and Technology workshop of LabPhon 13
(The 13th Conference on Laboratory Phonology). Stuttgart, 2012. júl. 27-29.(poszter, együttműködés Gyuris Beátával)

Mády, Katalin, Gyuris, B. & Szalontai, Á: Experimental investigations on the prosody of Hungarian exclamatives. 2013. Előadás az MTA Nyelvtudományi Intézetben 2013. május 30. (együttműködés Gyuris Beátával és Szalontai Ádámmal)

Hartmann, Jutta M., Veronika Hegedüs & Balázs Surányi. 2013. Pseudoclefts in Hungarian. In J. Brandtler, V. Molnár & C. Platzack (eds.) Approaches to Hungarian. Volume 13. Amsterdam: Benjamins. (szerzők ábácé-sorrendben) (együttműködés Jutta Hartmannal és Hegedűs Veronikával) [letöltés]

Surányi, Balázs. 2012. Interface configurations: Identificational focus and the flexibility of syntax. In: Ad Neeleman and Ivona Kucerova (eds.) Information Structure: Contrasts and Positions. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 87-101.

É. Kiss, Katalin, Mátyás Gerőcs and Tamás Zétényi. 2013. Preschoolers’ interpretation of doubly quantified sentences. Acta Linguistica Hungarica 60(2): 143-171. (együttműködés É. Kiss Katalinnal és Zétényi Tamással) [letöltés]

Mády, Katalin. 2012. A fókusz prozódiai jelölése felolvasásban és spontán beszédben. In: Mária Gósy (szerk.), Beszéd, adatbázis, kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó. 91–107.

Surányi, Balázs, Shinichiro Ishihara and Fabian Schubö. 2012. Syntax–Prosody Mapping, Topic–Comment Structure and Stress–Focus Correspondence in Hungarian. Gorka Elordieta Alcibar and Pilar Prieto (eds.) Prosody and Meaning. Berlin: Mouton/de Gruyter. 35-72. (együttműködés Shinichiro Ishiharával és Fabian Schubövel)

Gyuris, Beáta & Mády, Katalin. 2013 Approaching the prosody of Hungarian wh-exclamatives. In: Péter Szigetvári (ed.) VLLXX Papers Presented to László Varga on his 70th Birthday. Department of English Linguistics, Eötvös Loránd University, Budapest. http://seas3.elte.hu/tmp/vlfs/gyuris-mady.html (együttműködés Gyuris Beátával)

Surányi, Balázs. 2013 Information structure and syntax in Khanty. Workshop on Khanty, 2013. április 27-28., PPKE BTK. (előadás)

Deme A. & Markó A. 2012. Lengthenings and filled pauses in the spontaneous speech of Hungarian adults and children. Workshop Fluent Speech, Utrecht, 12–13. November 2012. (poszterelőadás, együttműködés Markó Alexával)

Surányi, Balázs (szerk.) 2013. Proceedings of the Second Central European Conference in Linguistics for postgraduate Students (CECIL’S 2). Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba. (ISBN 978-963-308-103-7.)

Fekete István, Babarczy Anna. 2013. Kognitív templátumok és a valóság illesztése környezeti hangokra utaló nyelvi megértés során. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV.